NCTS (New Computerized Transit System), Türkçe, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi anlamına gelmektedir. Ortak transit rejiminin amacı olan transit işlemlerini hızlandırmak ve basitleştirmek için işlemlerin, kağıt beyanname kullanmadan, elektronik ortamda yürütülmesini ve her safhanın elektronik ortamda takip edilmesini  sağlayan ve 2005 yılında tüm taraf ülkelerde uygulamaya konulan elektronik sistemdir. 

Bahsettiğimiz transit rejimi ise; ticaretin kolaylaşması amacıyla, bir gümrükten diğer gümrüğe taşınması için anlaşan ülkelerce benimsenen ortak gümrük uygulamalarından bir tanesidir. 

NCTS sisteminde, tüm gerçek ve tüzel kişiler asıl sorumlu olarak beyan sunabilirler. Burada önemli olan husus, ortak transit beyanının sunulacağı ülkenin (hareket ülkesi) NCTS sistemine erişim için bir kullanıcı adınızın ve şifrenizin olmasıdır. Sistemlere erişim konusu her ülkenin kendi iç uygulaması olduğundan kullanıcı adı ve şifre alma prosedürleri ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkemizde “BİLGE” şifresi olan her asıl sorumlu NCTS sisteminde ulusal transit ve ortak transit beyanı sunabilmektedir. NCTS’de transit beyanı, gümrük idaresinin sağladığı web arayüzünden doldurulup sunulabileceği gibi beyanı kendi web-servis yazılımınızda üretip xml formatında NCTS sistemine göndermeniz ve beyanınızla ilgili statü mesajlarını yine web-servis aracılığıyla almanız mümkündür.

Sistem Nasıl Çalışır?

Transit beyanını sunduğunuzda beyan NCTS sisteminde kabul edilir ve sistem tarafından otomatik olarak bir LRN (Local Reference Number – Geçici Referans Numarası) alır. Beyanın LRN numarası içeren Transit Refakat Belgesi çıktısı asıl sorumlu tarafından alınarak transit rejimine tabi tutulacak eşya ve beyan eki evraklarla birlikte hareket gümrüğüne sunulur. LRN numarası kullanılarak beyan NCTS sisteminde gümrük memuru tarafından ekrana çağırılır. Beyanda yer alan bilgiler ile ekli evraklardaki bilgiler kontrol edilir ve uygunsa beyan kabul edilir ve sistemde onaylanır. Beyanın sistemde onaylanmasıyla birlikte sistem tarafından beyana bir MRN (Movement Reference Number-Hareket Referans Numarası) verilir. Beyanla ilgili tüm aşamalar ilgili ülkelerin sistemlerinde artık MRN numarası tarafından takip edilir.

Hareket gümrük idaresi sırasıyla teminatın tescili ve hareket idaresi kontrollerini yaptıktan sonra kontrol sonuçlarını ve transit süresini sisteme girerek transit işlemini serbest bırakır. Sistem üzerinde beyanın serbest bırakılması ile birlikte beyanda yer alan transit idarelerine “Beklenen Transit Kaydı” mesajı ve varış gümrük idaresine de “Beklenen Varış Kaydı” mesajı otomatik olarak gönderilir. Artık transit idaresi ve varış idaresi, kendisine yönelik başlatılmış bu transit işleminden önceden haberdardır ve beyan bilgilerine sahiptir. Ortak transit beyanına ilişkin üzerinde MRN numarası yer alan taşıyan Transit Refakat Belgesi, gümrük memuru tarafından sistemden çıktı alınarak taşıyıcıya verilir.

Ortak transit beyanı kapsamı eşyayı taşıyan araç transit idaresine geldiğinde taşıyıcı tarafından Transit Refakat Belgesi transit idaresine sunulur. Barkod okuyucularla MRN numarası sisteme aktarılır ve transit geçiş işlemi sistem üzerinde yapılır. Transit geçiş işleminin yapılması ile birlikte transit idaresinden hareket idaresine elektronik olarak “Transit Geçiş Bildirimi” mesajı gönderilir.

Araç ve eşya varış gümrüğüne ulaştığında Transit Refakat Belgesi ve eşya varış gümrüğüne sunulur. Varış gümrüğü, sistem üzerinde hareket gümrüğüne “Varış bildirimi” mesajını gönderir ve transiti sonlandırır. Daha sonra varış idaresi kontrolleri yapılır ve kontrol sonuçları sisteme girilir. Kontrol sonucunun “Uygun” olması halinde transit işlemi hareket idaresi tarafından “İbra” edilmiş olur. İbra ile birlikte asıl sorumlunun yükümlülükleri sona erer.

KAYNAKÇA:

https://ortaanadolu.ticaret.gov.tr/kurumsal-haberler/ortak-transit-rejimi-ve-yeni-bilgisayarli-transit-sistemi

https://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/transit-rejimi-genel-aciklamalari-ve-ncts-uygulamasi

https://ggm.ticaret.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/ortak-transit-rejimi-ve-ncts

Related posts

Global Freight Forwarders – TOP 10 forwarders
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
TÜRKİYE’DE TREYLER ÜRETİMİ VE ÜRETİCİLERİ
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
“Coronavirus” Impact on Logistics Industry
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
Lojistikte Uberizasyon Çağı
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
TÜRKİYE’DE ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0

Leave a Reply